Over Leiderschap bij Calamiteiten

re-alertNatuurrampen en calamiteiten veroorzaakt door menselijk handelen zijn steeds vaker voorpaginanieuws. Met een grotere bevolkingsdichtheid en connectivity dankzij social media zijn de gevolgen van gebeurtenissen ingrijpender dan voorheen. Want nu spelen ook disciplines als crisis-PR, letselschade-advocatuur, reputatiemanagement en burgerjournalistiek een cruciale rol.

Een ontwikkeling waar zowel overheid als bedrijfsleven mee te maken hebben.

Helicopter view

Fouten als gevolg van onwetendheid of onderschatting worden publiekelijk afgestraft. Deze groeiende complexiteit vraagt om leiders met overzicht. En inzicht in wat de verschillende disciplines behelzen, oftewel een integrale kijk, een generalist.

Informatievoorziening

Voor elke discipline is er wel een vakblad, een site, een belangenvereniging. Een verhaal over in ICT security bereikt vooral ICT-specialisten, een verhaal over beveiliging bereikt beveiligers. Zo blijft iedereen op zijn eigen vakgebied geïnformeerd. Met het gevaar van verkokering. Een leider kan daarom niet alleen vertrouwen op de specialist.

Re:Alert kijkt naar de hele kolom die actief is voor, tijdens en na een calamiteit

Vakblad voor generalisten